บริการส่งสินค้าฟรี/บริการประกอบสินค้าฟรี

Free Delivery: บริการส่งสินค้าฟรี

ด้วยเส้นทางจัดส่งสินค้ามากกว่า 20 เส้นทางต่อวัน ดีเฟอร์นิเมท มี

บริการจัดส่งสินค้าฟรี รวดเร็ว ทันใจ โดยไม่มียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 

(ภายในเขตกรุงเทพฯ) ช่วยให้ท่านลดภาระค่าขนส่งสินค้าได้อย่างแท้จริง

 

Free Assembling: บริการประกอบสินค้าฟรี

ด้วยความตั้งใจที่จะมอบบริการแสนสะดวก ง่ายดายในการสั่งซื้อ

เฟอร์นิเจอร์ ดีเฟอร์นิเมทให้บริการ จัดส่งสินค้าพร้อมประกอบฟรีทุกชิ้น 

โดยไม่ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ (ภายในเขตกรุงเทพฯ)

 

สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อจะได้รับการจัดส่ง ประกอบ และติดตั้ง 

โดยทีมงานคุณภาพ จัดเตรียมโดยดีเฟอร์นิเมท บริษัทฯ 

จะแจ้งระยะเวลาจัดส่งโดยประมาณให้ลูกค้าทราบ และแจ้งเตือน

ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนสินค้าจะถูกจัดส่ง

 

โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการส่งฟรี ไม่มียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 

ภายในเขตกรุงเทพฯ หากท่านต้องการให้ส่งสินค้า

นอกเหนือจากพื้นที่นี้ 

 

กรุณาโทรสอบถามค่าบริการจัดส่งได้จากพนักงานขาย 

02-392-0102, 02-391-8740 (40 คู่สาย)