บริการออกแบบแปลนจัดวางเฟอร์นิเจอร์

บริการออกแบบแปลนจัดวางสำนักงาน Office Layout ขั้นตอนง่ายๆในการติดต่อ

ดีเฟอร์นิเมท

   1. ลูกค้าต้องการออฟฟิศที่มีดีไซน์เฉพาะตัว และอยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้

   2. โทรนัดหมายดีเฟอร์นิเมท เพื่อเข้าสำรวจสถานที่และวิเคราะห์หาความต้องการของลูกค้า ทั้งในแง่ของดีไซน์ และฟังก์ชั่นการทำงานที่เหมาะสม  (รับเฉพาะงานดีไซน์สถาปัตยกรรมภายใน)

   3. ลูกค้าตกลงให้ดีเฟอร์นิเมทจัดทำ แปลนขั้นต้นของสำนักงาน (ฟรี)

   4. ดีเฟอร์นิเมทเข้าไปวัดพื้นที่ 

   5. ดีเฟอร์นิเมทนำเสนอ แปลนขั้นต้นของสำนักงาน ประกอบด้วย

a) ไอเดียการจัดวางพื้นที่ใช้สอย (Layout Plan)

b) รูปแบบดีไซน์หลัก (Perspective) 2 ภาพ

c) ประมาณการค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ (Initial Breakdown Cost)

   6. ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ดำเนินการประมวลแบบทั้งหมด สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือ

a) รูปแบบดีไซน์สถาปัตยกรรมภายในทั้งหมด การจัดวางพื้นที่ใช้สอย งานระบบ และรูปแบบเฟอร์นิเจอร์

b) ใบเสนอราคาค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ (Turnkey Quotation)

   7. ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯดำเนินการก่อสร้างพร้อมจัดวางเฟอร์นิเจอร์ตามรูปแบบที่ตกลงไว้ (Turnkey)

   8. ลูกค้าได้ออฟฟิศที่มีดีไซน์เฉพาะตัว และอยู่ในงบประมาณอย่างสะดวก ง่ายดาย

อัตราค่าบริการ

   1. ค่าบริการจัดทำ แปลนขั้นต้นของสำนักงาน ฟรี!

   2. ค่าบริการ ดำเนินการประมวลแบบทั้งหมด 10%*

   *ของมูลค่าประมาณการค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ (Initial Breakdown Cost)

หมายเหตุ : ลูกค้าจะได้รับค่าบริการนี้กลับคืน เมื่อลูกค้าตกลงให้บริษัทฯดำเนินการก่อสร้างพร้อมจัดวางเฟอร์นิเจอร์ตามรูปแบบที่ตกลงไว้ (Turnkey) กับดีเฟอร์นิเมท