บริการให้คำปรึกษาในการเลือกซื้อสินค้า

Idea & Design

บริการออกแบบตกแต่งภายในสำนักงาน (Interior Design) & บริการเลือกสรรและจัดวางเฟอร์นิเจอร์

(Plan Layout)

ไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศสร้างใหม่ หรือขยายต่อเติม ดีเฟอร์นิเมทมีบริการออกแบบตกแต่งภายในสำนักงาน 

(Interior Design) โดยช่างที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ออฟฟิคของท่านออกมาดูดี และอยู่ในงบประมาณ

ที่ตั้งไว้ (มีค่าใช้จ่ายในการออกแบบ) หรือท่านสามารถใช้บริการตรวจวัดพื้นที่ เพื่อเลือกสรรและจัดวาง

เฟอร์นิเจอร์ (Plan Layout) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและข้อผูกมัดในการสั่งซื้อ