Call Center สอบถามข้อมูล
 • 10 March 2020
 • 1,292
 • 0
Call Center (40 lines) บริการ Call Center 40 คู่สาย ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้า ขั้นตอนการทำงานและวิธีการให้บริกา...
อ่านต่อ
บริการให้คำปรึกษาในการเลือกซื้อสินค้า
 • 11 March 2020
 • 1,091
 • 0
Idea & Design บริการออกแบบตกแต่งภายในสำนักงาน (Interior Design) & บริการเลือกสรรและจัดวางเฟอร์นิเจอร์ (Plan La...
อ่านต่อ
บริการออกแบบแปลนจัดวางเฟอร์นิเจอร์
 • 11 March 2020
 • 1,168
 • 0
บริการออกแบบแปลนจัดวางสำนักงาน Office Layout ขั้นตอนง่ายๆในการติดต่อ ดีเฟอร์นิเมท    1. ลูกค้าต้องการออ...
อ่านต่อ
บริการส่งสินค้าฟรี/บริการประกอบสินค้าฟรี
 • 11 March 2020
 • 858
 • 0
Free Delivery: บริการส่งสินค้าฟรี ด้วยเส้นทางจัดส่งสินค้ามากกว่า 20 เส้นทางต่อวัน ดีเฟอร์นิเมท มี บริการจัดส่งสินค้าฟร...
อ่านต่อ